Kerem ile Aslı

Dinleyerek uyuyup okuyarak büyüdüğümüz bir halk hikayesine göre
Aslının peşine düşüp Kayseri’ye gelen Kerem sevgilisi uğruna 32 dişini birden çektirir.
Bir zamanlar Türkmenistanın Semerkant şehrindebir bey yaşardı.
Sururi adındaki bu bey ile muhasebecisi keşiş Yahud’un çocukları olmadığından ikisi de üzüntü içindeydi.
Bir gün birlikte seyahet ederlerken yolda eğer çocuklarıolursa birbirleri ile evlendirmeye karar verirler.
Önlerine çıkan bir dervişe dertlerini anlatırlar.
Dervişin verdiği bir elmayı hanımları bölüşüp yedikten sonraHatice sultan bir oğlan, Keşişişin hanımı dabirkız doğurur.
Oğlanın adını Mirza Han, kızın adını da Kara Sultan koyarlar.
Fakat zamanla keşiş güzel kızını , sururi Şahın oğluna vermekten vaz geçer ve Semerkantı terkederek Zengi kasabasına çekilir
O sırada 15 yaşına gelen Mirza Han, bir gece rüyasında Kara Sultanı görür, içine bir aşk ateşidir düşer...Reyhan.
Bir gün en yakın arkadaşı Sofu ile çıktığı av sırasında yolları Zengi kasabasına uğrar.Mirza Han vurduğu kuşun düştüğü bahçeye atlar ve havuzun başında gergef işleyen ay parçası bir kız vardı.
Rüyasında görüp aşık olduğu kız olduğunu anlar ve yavaşca yanına yaklaşarak
-Hangi bağın bağbanısın glüsün diye sorar.
Kız, benim babam eskiden Semerkant Beyinin Maliye nazırı olan keşiştir KEREM et beni bırak diye yalvarır.
Mirza: Telaşınızın ASLI nedir der ve bırakır işte ondan sonrada Mirzanın adı KEREM Kara Sultanın adıda ASLI olarak kalır.
Kızını beyin oğluna vermemek için sürekli olarak semerkan’tan uzaklaşan Keşi,ş en sonunda Kayseriye yerleşir
Arkadaşı sofu ile birlikte onları takip eden Kerem, rasladığı bir çobaba sazi ile sorar.
Eğlen çoban eylen haber sorayım
Aslı Han’ım Kayseriye geldimi
Mecnun oldum yüzün bir kez göreyim
Aslı Han’ım Kayseriye geldimi

Dertli kerem ister haktan yardımı
Mevlam bir kuluna verme derdimi
Aslı göçtü viran koydu yurdumu
Aslı Han’ım Kayseriye geldimi
 

Kaynak : Recep Çalkaner,,19-07-2007,  http://www.hikayeler.net/yazilar/24831/kerem-ile-asli/

Bu yazı 3435 kez okundu.

 

   

http://www.sevgi.org - Her Hakkı Saklıdır.
Copyright
©2010

Sevgi